Інструктажі з питань охорони праці при використанні службових легкових автомобілів.

Українська

instruktazh-po-ohrane-truda-avtor-2-1024x576_0.jpg 

 На підприємстві окремим категоріям працівників (директору, керівникам підрозділів, торговим представникам), які звільнено від проходження повторних інструктажів з питань охорони праці, надано у особисте користування службові легкові автомобілі для пересування містом. Відповідно до п. 6.4 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» первинний інструктаж на робочому місці проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Просимо надати роз’яснення:

  1. Чи потрібно проводити з працівниками підприємства, які користуються для особистого пересування службовими легковими автомобілями, інструктажі з безпечного керування автомобілями, якщо так, то з якою періодичністю?
  2. Чи потрібно проводити з працівниками підприємства, які користуються для особистого пересування службовими легковими автомобілями, навчання з безпечного керування автомобілями, якщо так, то з якою періодичністю?
  3. У разі ДТП, в яку попав працівник, якому надано у особисте користування службовий легковий автомобіль, чи можливо його визнати пов’язаним з виробництві на підставі розділу 5 пункту 15 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: «проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору»

Державна служба України з питань праці розглянула Ваше звернення та повідомляє:

  Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначено Законом України «Про охорону праці» (далі - Закон).

 Відповідно до статті 13 Закону роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці тощо.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Статтею 18 Закону встановлено, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Організація навчання, порядок перевірки знань та проведення інструктажів з питань охорони праці визначається на підставі статті 18 Закону та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - Типове положення).

Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.1995 за № 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (пункт 4.1 Типового положення).

Періодичність проведення повторного інструктажу для працівників зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не рідше 1 разу на 3 місяці (пункт 6.5 Типового положення).

До переліку професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо (пункт 6.11 Типового положення).

Разом з тим, роботи пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом належать до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

В свою чергу, використання працівниками службового транспорту необхідно відносити до робіт, що пов’язані з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, що не дозволяє звільняти зазначених працівників від проходження повторного інструктажу.

Враховуючи зазначене, працівники робота яких пов’язана з управлінням службовим транспортом повинні проходити щорічне спеціальне навчання та повторний інструктаж з питань охорони праці не рідше 1 разу на 3 місяці.

Додатково повідомляємо, що процедуру проведення розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань %   і аварій на виробництві затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі - Порядок).

Пунктом 15 Порядку визначені обставини, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1. Зокрема, підпунктом 5 пункту 15 Порядку передбачено, що якщо нещасний випадок стався під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору, це є підставою для визнання його таким, що пов'язаний з виробництвом.

 

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.