Інженер з охорони праці: обов`язки, посадова інструкція та припис.

Українська
Інженер з охорони праці: обов`язки, посадова інструкція та припис.

Інженер з охорони праці: обов`язки, посадова інструкція та припис.Спеціаліст з охорони праці.

   Незалежно від  форми власності підприємства, така посада як інженер з охорони праці , повинна на ньому існувати,  адже обов`язок будь-якого роботодавця це забезпечення  максимально безпечних  умов  для кожного  в його організації. Відповідно до «Закону України про охорону праці» кожен роботодавець, незалежно від форми власності організації, зобов'язаний забезпечити своїм працівникам безпечні умови праці, а саме: проводити навчання безпечним методам і прийомам виконання роботи, в встановлених законодавством випадках видавати засоби захисту (індивідуальні або колективні), проводити інструктажі з охорони праці .  У процесі виконання своїх професійних обов'язків на підприємствах всіх форм господарювання , кожен день працівники  ризикують  не тільки власним здоров'ям, але в окремих випадках - і власним життям..Де б не проходив робочий день працівника, в офісі, на складі або на виробництві, йому постійно  доводиться   використовувати в своїй роботі  різне обладнання, електричний струм ,виконувати роботу на висоті або в інших небезпечних умовах.І необхідність мати спеціаліста  з охорони праці,людину яка буде контролювати безпеку на підприємстві,яка має  необхідний запас знань та навичок, які гарантую безпеку праці є очевидною. Якщо говорити про те, навіщо ця посада,то відповісти можна однозначно- ДЛЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ КЕРІВНИКА.

  Це  важлива і досить цікава професія .Очевидно, що у керівника просто немає вільного часу, який можна було б присвятити контролю над виконанням всіх норм і правил безпеки кожним окремим робочим. Вивчити норми, інструкції ,правила та інші нормативні акти з охорони праці. Тому таку відповідальну роботу  доручають інженеру з охорони праці, який повинен мати досвід роботи інженером в даній галузі, щоб виконання його прямих обов`язків було максимально простим і зрозумілим для нього. Робота спеціаліста з охорони праці полягає  не тільки в контролі  всієї ситуації  на підприємстві, але й зробити так, щоб небезпечні ситуації не виникали ніколи.

 Є деякі нюанси, які важливо знати як роботодавцю, так і спеціалісту з охорони праці :

-Якщо на підприємстві працює більше, ніж 50 осіб, в обов`язковому порядку повинна діяти служба з охорони праці (на практиці в даній службі на такому невеликому підприємстві буде значитися тільки інженер з охорони праці);

-Обов`язки такого фахівця на підприємствах, де менше 50 працюючих, може виконувати і сам керівник або співробітник, на якого він покладе подібні обов`язки;

     Інженер з охорони праці повинен мати відповідну освіту.Хороший спеціаліст з охорони праці  обов`язково повинен розбиратися в чинній законодавчій базі, розуміти нормативні акти і спеціалізовані правила, що стосуються області, в якій функціонує дане підприємство.

Обовя`зки інженера з охорони праці.

  Перед тим як стати співробітником підприємства і приступити до своєї нової цікавої роботи, майбутній інженер з охорони праці обов`язки свої повинен не просто поверхнево знати, а бути абсолютно і повністю обізнаним про них, адже велике підприємство, на якому буде працювати такий спеціаліст з охорони праці ,це небезпечний об`єкт. До переліку найважливіших і першочергових обов`язків інженера з охорони праці варто включити такі:

 • Атестацію робочих місць. Зрозуміло, що безпечне підприємство повинно складатися з безпечних робочих місць. Посадові обов`язки інженера охорони праці мають на увазі, що фахівець повинен особисто перевірити їх стан і вести поточний контроль над ним, оперативно реагуючи на будь-які види небезпеки.

 • Атестація робочого місця повинна проводитися не рідше, ніж раз на п`ять років. Також атестації має підлягати нове обладнання, яке ще не задіяно у виробництві.

 • Припис інженера з охорони праці свідчить, що він повинен не просто проводити атестації, а й після виявлених невідповідностей пропонувати варіанти вирішення того чи іншого питання. У великих і розвинених організаціях є практика пошуку нових рішень подібних проблем через проведення заходів, на яких самі співробітники можуть висловити свою думку з приводу того, як зробити роботу більш безпечною.

 • Атестацію робочих. У будь-якій організації  проводяться спеціальні лекції, на яких співробітника (складу,офісу,виробничого приміщення,будівництва тощо)  повинні бути детально пояснені правила безпеки. Підтвердженням того, що подібні лекції було прослухано кожним із співробітників, є їх підписи в спеціальному журналі реєстрації.

Якщо це велике підприємство,на ньому працює більш ніж 50 чоловік ,то повинна функціонувати ціла служба з охорони праці і на кожному місці (цех або підрозділ) повинна бути відповідальна особа ,то основний обов`язок  спеціаліста з охорони праці  є регулярна планова і позапланова перевірка відповідності рівня безпеки в кожному окремому цеху або підрозділі. Якщо буде виявлено невідповідність - відповідальність буде покладена на відповідальну особу. Міра покарання своєму підлеглому визначається наказом керівника на власний розсуд.Комісія з розслідування нещасних випадків, в яку також повинен входити  інженер з охорони праці, повинна приймати важливі рішення, пов`язані з відшкодуванням шкоди тому чи іншому співробітнику, потерпілому під час трудового процесу. Це означає, що припис інженера з охорони праці включає в себе також інформацію, в якій точно сказано, що фахівець повинен розуміти букву закону і оперувати нормами і актами, дія яких поширюється на діяльність організації. Також підприємець має повне право змінювати цей перелік, додаючи в нього нові обов`язки.

Що повинен знати хороший спеціаліст з охорони праці?

Для того щоб без проблем і труднощів виконувати свої обов`язки  інженер з охорони праці повинен бути добре знайомий з:

 • Трудовим кодексом: це найголовніший  документ, яким  інженер з охорони праці буде оперувати як  основою для прийняття рішень;

 • Діючими актами законодавства, які безпосередньо пов`язані з безпекою виробництва;                                                                      

 • Спеціаліст з охорони праці  також повинен уважно стежити за оновленням подібної бази;термінами і регулярністю проведення повторних атестацій і заходів, які повинні навчити звичайного робітника, як убезпечити себе в процесі діяльності;                  

 • Цікавитися особливостями обладнання, яке функціонує на підприємстві: цей факт дуже важливий, адже без необхідних знань не вдастьсяпровести атестацію обладнання,а це значить, що своїми ж руками буде підписувати, можливо, неповноцінний документ інженер з охоронипраці; Обов`язками і рівнем відповідальності кожного окремого керівника цеху або підрозділу, адже розуміння того, хто і за що несе відповідальність на підприємстві - це перший крок до максимально досконалої організації діяльності.                                                               

 Чи може на великому підприємстві працювати тільки один інженер з охорони праці?                                             

  Обов`язки інженера з охорони праці ,і освіта тут має велике значення, може виконувати на невеликому підприємстві одна людина. Але роботодавець повинен бути сам зацікавлений, щоб кількість робочих і подібних фахівців відповідало пропорції, тобто чим більше підприємство, тим більше інженерів з охорони праці. Адже набагато дешевше забезпечувати безпеку процесу праці, ніж оплачувати рахунки постраждалих під час трудової діяльності в небезпечних умовах працівників.Володіючи  методами безпечної роботи ,персонал, маючи  повну  підготовку за цими важливими напрямками, виконують робочі  завдання правильно і ефективно, не наражаючись на небезпеку і не зупиняючи процес. А роботодавець, який піклується про своїх працівників, впевнений що персонал працює належним чином після їх навчання,і може спокійно займатися розвитком і вдосконаленням виробництва.Роботодавець за рахунок цього впевнено почуває себе і при появі представників контролюючих і перевіряючих організацій, яких, як відомо, у нас більш ніж достатньо. 

Права інженера з охорони праці. 

Так як робота спеціаліста з охорони праці  більшою мірою пов`язана з контролем і своєчасної перевіркою, він має, наприклад:

 • Право без попередження входити в будь-який робочий цех і оглядати будь робоче місце працівника;

 • Інженер з охорони праці має право  упевнитися в правильності складання документів, які стосуються праці та технічної безпеки обладнання; Допомагати приймати керівникам рішення з приводу накладення стягнення на працівників, які порушують норми безпеки, наражаючи на небезпеку себе, інших людей, техніку;

 • Виносити на розгляд керівників питання про заохочення працівників, які дотримуються всіх правил безпеки і охорони праці;

 • Має право тимчасово відсторонити від виконання своїх прямих трудових обов`язків осіб, які свідомо в грубій формі порушують техніку безпеки, до того періоду, коли керівником буде прийнято рішення про міру покарання, яку також повинен затвердити інженер з охорони праці.

Обов`язки і права фахівця даної галузі безпосередньо пов`язані і можуть так само взаємозалежно змінюватись.

З ким безпосередньо взаємодіє інженер з охорони праці?

Обов`язки (Вступний інструктаж сюди також входить) інженера з охорони праці говорять про те, що він повинен постійно співпрацювати з технічними працівниками, інженерами і керівниками цехів, допоміжним персоналом, вищим начальством. Незалежно від розміру підприємства і кількості помічників у інженера з охорони праці вся відповідальність за безпеку діяльності всієї організації лежить на його плечах.

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ: ЦІЛЬОВИЙ І ПЕРВИННИЙ - В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?yes

Вимоги до  сучасний інженера з охорони праці.                                          

   Так як інженер з охорони праці повинен своєчасно формувати та надавати звітність,без допомоги комп`ютерної техніки і базових програм ніяк не обійтися; тому найперше це впевнене володіння комп`ютером! Друге це наявність досвіду успішного проходження перевірок з охорони праці: Так як перевага віддається кандидатам, які вже встигли попрацювати в даній області деякий час (не тільки на посаді інженера з охорони праці), то, відповідно, подібні перевірки вони повинні були проходити без будь-яких зауважень та проблем; Особливо важливим є  вміння взаємодіяти з перевіряючими органами, так як звітність про охорону праці перевірятимуть вищі органи держави, інженер з охорони праці повинен надати її в повному складі, вчасно та зуміти пояснити ті  дані, які в ній відображені. І, як уже говорилося раніше, спеціаліст з охорони праці ,який не знає  законодавчої бази на високооплачувану посаду в хорошій організації  може не розраховувати. 

Про оплату за виконання подібних обов`язків. 

Хороший ,досвідчений спеціаліст з охорони у великій корпорації може заробляти близько десяти-дванадцяти мінімальних заробітних плат за місяць. У державних установах винагорода буде набага18то нижче, незважаючи на те що там людина також буде працювати на точно такій же посаді - "Інженер з охорони праці". Обов`язки  у нього будуть аналогічні, як і у вищезгаданого фахівця. Подібна градація пов`язана з можливостями організації по оплаті праці і формою забезпечення.

Бюджетні організації - це хороший старт для молодих фахівців, тут можна отримати досвід від старших колег , який вимагається від кожного, чия посада називається «Інженер з охорони праці». Обов`язки в школі,днз, наприклад, у такого фахівця будуть нескладні, але їх буде достатньо для вивчення нюансів і тонкощів даної професії. 

  Посаду інженера з охорони праці повинна займати тільки дуже відповідальна людина.Не варто приймати на підприємство з великою кількістю співробітників та серьйозним виробництвом неосвічену людину без досвіду,від неї буде залежити життя сотен десятків людей ,яких вдома чекають сім`ї.

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.