Мови

Міри захисту від ураження електричним струмом.

Українська
Міри захисту від ураження електричним струмом.

Зазвичай для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок створюють електротехнічну службу (відділ, групу).

Кількість електротехнічних працівників такої служби залежить від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок. Також керівник розпорядчим документом має призначити відповідального за електрогосподарство та особу, яка його заміщатиме у разі відсутності. Проте попередньо ці особи мають успішно пройти перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці та отримати ІV групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1 кВ або V групу — для електроустановок напругою понад 1 кВ.

Отже, особа, відповідальна за електрогосподарство, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом: для особи з повною вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр) — не менше 1 року; для особи з неповною та базовою вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр) — не менше 2 років. У разі використання електроустановок II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ відповідальним за електрогосподарство дозволено призначати особу з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи: з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше 3 років; з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше 4 років.

Якщо створювати електротехнічну службу, відділ чи групу економічно недоцільно, електроустановки можна передати за договором на обслуговування спеціалізованій організації. Законодавство передбачає, що виконувати обов’язки відповідального за електрогосподарство, або його заступника, може особа за сумісництвом. Також обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, дозволено покладати на головного енергетика або його заступника. Якщо потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, можна не призначати заступника відповідального за електрогосподарство. Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які: відносяться до населення і є власниками електроустановок на напругу понад 1 кВ; мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в помешканнях без підвищеної небезпеки і не перебувають у вибухо- та пожежонебезпечних зонах.

Керівник після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за організацію технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводять під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії.

Виконання робіт підвищеної небезпеки проводяться виключно із застосуванням засобів індивідуального захисту та безпосередньо під наглядом відповідального виконавця та керівника робіт із дотриманням інструкції з охорони праці.

Недотримання цих вимог призвело до трагедії. Зокрема, працівник у складі бригади з двох чоловік виконував роботи з випробування кабельної лінії. За вказівкою керівника робіт перебував в оперативній частині електротехнічної лабораторії для керування конденсаторною уставкою, де й був смертельно уражений електричним струмом. Попередньо з’ясовано, що електромонтер під час виконання робіт без дозволу керівника виходив з операторської частини електротехнічної лабораторії, не використовував засоби індивідуального захисту та не включив перемикачі лабораторії в положення «заземлення».

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж та та навчання з безпечних методів праці, перевірку знань правил безпеки. Регулювальникам та іншим працівникам, які мають постійний контакт з електроприладами підвищеної напруги до 1000В необхідно мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

На виробничій дільниці застосовуються такі засоби безпечної експлуатації електроустановок, як захисне заземлення, захисне занулення.

Захисне заземлення — це навмисне електричне з’єднання із землею або з її еквівалентом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи. Призначення захисного зазаемлення полягає в тому, щоб у випадку появи напруги на металевих конструктивних частинах електроустановки забезпечити захист людини від ураження електричним струмом у разі її доторкання до таких частин.

Захисне занулення — навмисне електричне з’єднання з нульвим захисним проводом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи.

Нульовий захисний провід — це провід, який з’єднує частини, що підлягають зануленню, з глухозаземеною нейтральною точкою обмотки джерела струму або її еквівалентом.

З метою зниження електротравматизму на виробництві використовується мала напруга 12, 36 та 42 В.

Основними мірами по захисту від ураження електричним струмом є:

  • забезпечення недоступності струмоведучих частин для випадкового доторкання;
  • використання ізоляції струмоведучих частин;
  • використання методів колективного захисту від ураження електричним струмом:
  • захисного заземлення, занулення та автоматичного відключення;
  • періодична перевірка опору заземлення;
  • контроль та профілактика пошкоджень ізоляції.

 

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.