Нові порядки трудових перевірок.

Українська
Нові порядки трудових перевірок. Про все по порядку.

Нові порядки трудових перевірок. Про все по порядку.

Основна діюча особа - Інспектор праці.

 Згідно ч. 3 ст. 34 Закону №280 тепер це може бути посадова особа Держпраці та її територіальних органів, а так само і посадова особа виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.Мандат інспектора праці, підтверджується службовим посвідченням встановленої форми, яке видає Держпраці. Форма посвідчення повинна бути оприлюднюватися на сайті Держпраці http://dsp.gov.ua найближчим часом. Тобто, деякі співробітники виконавчих органів рад будуть отримувати службові посвідчення інспекторів праці і діяти практично на тих же правах, що і перевіряючі з Держпраці.

Здійснювати на відповідних територіях контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
Накладати штрафи за порушення законодавства про працю і зайнятість населення, передбачені ч. 2 ст. 265 Кзпп і ч. 2-7 ст. 53 Закону №5067. 
 Підставою для накладення штрафу може бути акт про виявлення під час перевірки ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятості населення, складений посадовою особою виконавчого ради. 

 trudovie_proverki_2.jpg   Але виявляти та штрафувати може лише посадова особа Держпраці та її територіальних органів.

 У посадової особи виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад таких прав немає, їх обмежили контролем своєчасної і в повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин.

Інспекційні відвідування та невиїзні інспекції.

Підстави для проведення інспекційних відвідувань визначені у п. 5 Порядку. Оскільки ніяких посилання до плану-графіку тут не оприлюднено, маємо справу з позаплановими заходами.

1) за зверненням працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежено законодавством, і джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;Працівник робить щось за цивільно-правовим договором більше року, різкі (на 20 % і більше протягом місяця) «перетікання» на неповний робочий час, 30 % і більше осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів і т. д. Все це сигнали для перевіряючих.

6) за інформацією: Держстату та його територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

ДФС та її територіальних органів щодо:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення контрольних повноважень;

- факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;

- роботодавців, які мають заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів щодо:

- роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

- роботодавців, у яких відносно працівників відсутня повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;

- працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року;

- роботодавців, у яких відносно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України "Про відпустки");

- роботодавців, у яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати менше суми нарахованої індексації;

- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

trudovie_proverki.jpg  Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці зобов'язаний повідомити перевіряється!

  Але якщо мова йде про відвідини з питань виявлення неоформлених трудових відносин, інспектор робить це вже на власний розсуд,залишаючи необхідність пред'явлення службового посвідчення. Що стосується підпису в журналі перевірок, то інспектор зобов'язаний розписатися в ньому перед передачею на підпис перевіряється акта перевірки. До початку перевірки ніхто розписуватися в ньому не буде.

Перелік прав інспекторів праці.

  Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

 • Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити в будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкту відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • Знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/інформацію з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектуванню з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства і отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або виписки;
 • Наодинці або в присутності свідків ставити керівника та/або співробітників об'єкту відвідування питання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • При наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеки інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • На надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • Фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото - і відеотехніки;
 • Одержувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Заборони.  Заборонено вилучати біля об'єктів відвідування оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів; комп'ютери та їх частини.

Права об'єктів відвідування. Під час проведення інспекційного відвідування ви маєте право:

 1. перевіряти у інспектора праці наявність службового посвідчення; 
 2. не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: відсутності службового посвідчення;
 • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акти, довідки, приписи, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
 • якщо термін проведення інспекційного відвідування перевищує визначені терміни.
 • Тепер що стосується невиїзного інспектування. Його інспектори праці можуть проводити за рішенням керівника органу контролю або його заступника, погодженим з об'єктом відвідування. Це можливо за наявності підстав, визначених пп.1,4-7п.5 Порядку. Проводять такі інспекції у приміщенні відповідного органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих об'єктом відвідування.

Підсумки інспекційного відвідування або невиїзної інспекції.

Підсумки відвідування оформляють Актом, а у разі виявлення порушень законодавства про працю — розпорядження про їх усунення. Невід'ємною частиною акта є Зауваження, де ви можете викласти свою незгоду з прописаною в акті інформацією не пізніше 3 робочих днів з дати підписання акта.

Відреагувати на це інспектор праці зобов'язаний за допомогою письмової вмотивованої відповіді на зауваження. Надати його інспектор зобов'язаний не більше ніж через 3 робочих дні з дати надходження таких зауважень.

Далі що стосується складеного інспектором праці приписи. Воно обов'язкове для виконання у визначені в ньому терміни.

Припис виносять не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання). При наявності зауважень його вносять на наступний день після їх розгляду.

Якщо строк виконання припису становить більше 3 місяців, то в ньому визначають графік та заплановані заходи по усуненню виявлених порушень. Припис має бути складено в двох примірниках з підписами керівника об'єкта відвідування і відповідно інспектора праці

Якщо об'єкт відвідування не дав відповідь або дав його в обсязі, недостатньому для підтвердження усунення виявлених порушень, стан виконання приписи перевіряють після закінчення зазначеного в ньому строку для усунення недоліків.

trudovie_proverki.jpg Якщо виконати припис у встановлений у ньому строк, заходи по залученню відвідування об'єкта та його посадових осіб до відповідальності не приймають! Це важливе правило передбачено п. 28 Порядку

Ситуації при яких штрафи ніхто не скасує! 

Якщо мова йде про виявлення:

 • використання праці неоформлених працівників;
 • несвоєчасної та не в повному обсязі виплати зарплати;
 • недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

Не згодні? Для цього відведено 10-денний термін з дати отримання припису.

Подача скарги тимчасово зупиняє виконання припису чи вимоги.При цьому скаргу розглядають у 30-денний термін з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду скарг вимоги та приписи можуть скасувати повністю чи в окремій частині.

Інформаційно-роз'яснювальні кампанії.

Порядком передбачена можливість проведення інспекторами праці регулярних інформаційно-роз'яснювальних кампаній з найбільш ефективним способам дотримання законодавства про працю, захисту і відновлення трудових прав працівників.

«п. 33 Інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його і працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин».

Але і таке відвідування підлягає попередній повідомної реєстрації Держпраці / її територіальним органом.

 

Постанови КМУ набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування (Постанова №295 поки не опубліковано).

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.