Повідомлення про помилку

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в _menu_load_objects() (рядок 579 із /home/koogwobw/public_html/includes/menu.inc).

Організація охорони праці при будівництві житлових будинків.

Українська
Організація охорони праці при будівництві житлових будинків.
Організація охорони праці при будівництві житлових будинків.
Запитання: 
Наша організація веде будівництво житлових будинків. Утеплення та оздоблення фасаду виконує інша організація згідно з договором підряду. Чи потрібно з працівниками, які працюють за таким договорами, проводити інструктажі з охорони праці, навчання та перевірку знань з нормативних актів охорони праці та первинний медичний огляд?

Відповідь:

Відповідно до ст. 67 Господарського кодексу України, відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів, і підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Сторонами будь-якого договору є замовник та підрядник. У разі проведення робіт підрядником на підставі договору із замовником координація проведення робіт покладається на замовника, якщо інше не визначено договором.

Як підрядники можуть виступати як організації (юридичні особи), так і окремі громадяни. Сьогодні як підрядники, особливо на будівництві, на умовах цивільно-правового договору (далі — ЦПД) можуть залучатися підрядники – особи, під якими розуміють фізичну особу, яка безпосередньо виконує роботу виключно згідно з умовами укладеної з ним трудової угоди (договору підряду) відповідно до Цивільного Кодексу України, при цьому усі ризики від виконання такої трудової функції несе сама фізична особа (п. Б5 Додатка Б до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 45.2-7.02-12).

На осіб, залучених на умовах ЦПД, не поширюється дія законодавства про охорону праці, зокрема Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).

Нормативні вимоги.

1. Інструктаж. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Відповідно до п. 6.3 цього документа, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство та беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем, який в установленому порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Особам, які перебувають на виробничому об’єкті у справах, не пов’язаних з безпосереднім проведенням виробничого процесу, вступний інструктаж з питань охорони праці взагалі не потрібен. У разі виділення підряднику відокремленої ділянки на території іншого підприємства, інструктаж з працівниками сторонньої організації також може не проводитися.

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ: ЦІЛЬОВИЙ І ПЕРВИННИЙ - В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?yes

2. Заходи безпеки. Залучення підрядника передбачає розроблення заходів з безпеки праці (охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, екологічної безпеки). Наприклад, на об’єктах будівництва заходи з безпеки праці вимагають п. 4.13 Додатка Г до ДБН А.3.2-2-2009; ч. 5 п. 1.9 ДБН А.3.1-5:2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»; п. 4.18 Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01). Заходи з безпеки праці доводяться під підпис до уповноважених представників підрядників та поширюются на всіх залучених підрядником на територію об’єкта будівництва осіб.

Навчання за нормативним актом ДБН А.3.2-2-2009yes

3. Стаття 29 Кодексу законів про працю України вказує, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

  1.   Роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він  буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його  права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колдоговору;
  2.  Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колдоговором;
  3.  Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
  4.  Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

Висновок

Порядок допуску підрядника на територію замовника повинен визначатися укладеним між ними Договором підряду (в тому числі питання, пов’язані з проведення інструктажів, навчання, медичного огляду). Однозначним можна вважати те, що на особу, залучену на умовах ЦПД, поширюються права не як працівника, а як підрядника за Цивільним та Господарським Кодексом.

Щодо інструктажу, то оптимальним (з погляду безпеки праці) є розроблення замовником та доведення до відповідальних осіб підрядника заходів з безпеки праці, які можуть оформлюватися у вигляді додатку до Договору підряду (у вигляді інструкції, пам’ятки тощо). Ознайомлення працівників підрядника повинно покладатися на відповідальних осіб підрядника та реєструватися у спеціальному журналі, але не в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці, оскільки проведення інструктажу «з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони» та інформування під підпис про умови праці перед початком проведення робіт підрядника може бути визнано однією з ознак трудових відносин між особою, яка проводила інструктаж, і залученим до роботи підрядником.

 
 
 
 
Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.