Організація роботи відповідальних за пожежну безпеку підприємств.

Українська

2015-04-09-06-04-a7a2d9523085c1b259b5c.jpgОрганізація роботи відповідальних за пожежну безпеку підприємств.

  У сучасних умовах організація роботи осіб, відповідальних за пожежну безпеку підприємств вимагає відповідального ставлення. У статті автор розглядає, на що слід звернути увагу насамперед, які організаційно-розпорядчі документи затвердити та як побудувати роботу із забезпечення пожежної безпеки підприємства

Законодавчі вимоги.

Необхідно взяти до уваги, що:
— згідно з вимогами ст. 55 Кодексу цивільного захисту України діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях. Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання;
— відповідно до ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту зокрема належить:
– забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах суб’єкта господарювання;
– проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків;
– здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
– проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;
– здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
– створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
– розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;
– розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
– забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
– утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
– здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.

Документація підприємства.

З метою організації забезпечення пожежної безпеки відповідальним за пожежну безпеку особам необхідно розробити (оновити), затвердити, впровадити такі основні організаційно-розпорядчі документи, передбачені чинним законодавством та державними нормативно-правовими актами:

№ з/п

Найменування документа

Нормативне обґрунтування

1.

Інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об’єкта

п. 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

2.

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту

п. 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

3.

Наказ про призначення посадової особи з питань цивільного захисту

ч. 2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України

4.

Наказ про встановлення протипожежного режиму

п. 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

5.

Наказ про визначення спеціальних місць для куріння

п. 1.19 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні

6.

Інструкція для працівників охорони, в якій визначені їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також із зазначенням, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Додаток до Інструкції — список посадових осіб із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів

п. 10 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

7.

Посадові інструкції, обов’язки, положення з визначеними обов’язками посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки

п. 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

8.

Плани евакуації на випадок пожежі

п. 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

9.

Наказ про порядок проведення інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки

п. 11 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444

10.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

п. 11 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444

11.

Посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (посадових осіб), про проходження навчання спеціального (пожежно-технічного мінімуму) — для осіб, які прийняті на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою

п. 11 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444

12.

Технічний звіт з протоколами заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок

п. 1.20 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні

13.

Документ щодо визначення необхідної кількісті первинних засобів пожежогасіння окремо для кожного поверху та приміщення

п. 3.8 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні

14.

Договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ)

п. 2.8 Правил експлуатації вогнегасників

15.

Журнал обліку вогнегасників на об’єкті

п. 3.5 Правил експлуатації вогнегасників

16.

План реагування на надзвичайні ситуації

стаття 130 Кодексу цивільного захисту України

17.

Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

п. 3 розділу ІІ Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

18.

Журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів

п. 2.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні

19.

Журнал перевірок теплових мереж

п. 2.1 розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні

20.

Інші документи стосовно забезпечення пожежної безпеки, договір на технічне обслуговування,проектна та експлуатаційна документація систем протипожежного захисту, паспорта на вогнегасники, акти перевірок, приписи, листування з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки тощо

 

 

Розглянемо основні зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, внесені наказом МВС України від 15 серпня 2016 р. № 810

Глава 1 розділу IV

Стара редакція

Нова редакція

1.7. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів або оснащені автономними системами пожежогасіння.

1.7. В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.

1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше IP 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або можуть бути оснащені автономними системами пожежогасіння.

1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2.

1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіннята оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

 

Глава 1 розділу VI

Стара редакція

Нова редакція

1.7. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари.
На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах, які захищаються автономними системами пожежогасіння.

1.7. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари.
На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах.

 

Глава 3 розділу VI

Стара редакція

Нова редакція

3.7. У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер допускається зберігання не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до ЛЗР та ГР, при цьому тільки у шафах, що замикаються та обладнуються автономними системами пожежогасіння. Під час зберігання повинна враховуватися їхня сумісність.

3.7. У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер допускається зберігання не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до ЛЗР та ГР, при цьому тільки у шафах, що замикаються. Під час зберігання повинна враховуватися їхня сумісність.

 

 

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.