Мови

Яку професійну підготовку повинні пройти працівники, щоб мати право на виконання верхолазних робіт і робіт на висоті, та за яких умов їм оформляється допуск для виконання вищезазначених робіт?

Українська
Яку професійну підготовку повинні пройти працівники, щоб мати право на виконання верхолазних робіт і робіт на висоті, та за яких умов їм оформляється допуск для виконання вищезазначених робіт?

Яку професійну підготовку повинні пройти працівники, щоб мати право на виконання верхолазних робіт і робіт на висоті, та за яких умов їм оформляється допуск для виконання вищезазначених робіт?

«Одразу необхідно дати визначення , що таке  роботи на висоті та верхолазні роботи. Звернемось до  Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, у яких визначено:

роботи на висоті - роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс лямковий або безлямковий;роботи верхолазні - роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу; основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс лямковий;

відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» верхолазні та скелелазні роботивключені до переліку видів робіт підвищеної небезпеки та потребують отримання дозволу, який видається за місцем реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця та діє по всій території України. Роботодавець, отримавший  дозвіл на виконання робіт  підвищеної  небезпеки на іншій території від місця реєстрації,  повинен  письмово  повідомити про це орган Держпраці за місцем виконання  таких робіт не пізніше ніж за десять робочих днів до  початку  їх виконання з  наданням копії дозволу. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки становить 5 років.

Щодо виконання робіт на висоті, то вони включені до переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця і відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Суб'єкт господарювання набуває  право вчиняти певні дії щодо провадження  господарської  діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб'єктів господарювання  органу Держпраці.

На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Наряд виписується у двох примірниках, один з яких залишається у працівника, який його видав, другий передається відповідальному керівнику робіт. Зазначу, що виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів  здійснюється  відповідно до Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.»

 «Щодо допуску до виконання робіт на висоті, необхідно звернутись до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. В яких визначено умови допуску осіб, не молодше 18 років, які пройшли: по-перше, професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі; по-друге,медичний огляд відповідно  до  вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, у якому визначено перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, також зазначу, що є певні заборони щодо застосування праці жінок регламентовані МОЗ України; по-третє, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового  положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; по-четверте,навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

Слід звернути увагу на зміст термінів «робота» і «професія». А саме: у Переліку робіт підвищеної небезпеки, значиться ще цілий ряд інших робіт, виконання яких пов'язано з виконанням роботи на висоті. Кваліфікаційні характеристики професій робітників, які залучаються до виконання різних робіт на висоті, мають різні вимоги як до рівнів професійної підготовки робітників, так і до стажу роботи.»

Джерело: Управління Держпраці у Миколаївській області

Add This: 

Наші клієнти

Навіґація

 

Новости сайта

Будьте в курсі останніх новин нашого сайту!

Підписатися на Потік розсилання Новости сайта

Контакти

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.