Відповідно до п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання. повинен забезпечувати утримання ліфтів у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
З цією метою він повинен:
- «призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;
- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (якщо такий є)».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці» працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)».Таким чином, особою, відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, може бути працівник, а не особа, залучена на умовах цивільно-правового договору. 
Крім того, суб'єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт (п.9.7.16 НПАОП 0.00-1.02-08).
Detailed Question
Відповідно до п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання. повинен забезпечувати утримання ліфтів у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
З цією метою він повинен: