Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки З метою поліпшення рівня загальних пожежно-технічних знань співробітників і напрацювання їх навичок дій у випадках раптового спалаху пожежі на підприємстві, роботодавець зобов'язаний організувати в компанії курс інструктажів в сфері пожежної безпеки. Залежно від особливостей виробничої діяльності компанії, співробітники певних спеціальностей потребують поглибленого (Спеціального) навчання з питань пожежної безпеки.

Зокрема, спеціальний курс інструктажів є обов'язковим для наступних груп осіб:

1. Співробітники, які безпосередньо залучені до виробничого процесу в приміщеннях категорій повзривопожарной і пожежної небезпеки А, Б і В:

категорія А (спалахопожежонебезпечна) - роботи з горючими газами, легкозаймистими рідинами з температурою спалаху не більше 28 ° С в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші;
категорія Б (спалахопожежонебезпечна) - роботи з речовинами та матеріалами, які можуть спалахувати і горіти в азу взаємодії з повітрям, водою або один одним;
категорія В (пожежонебезпечна) - роботи по горючим пилом або волокнами, легкозаймистими рідинами з температурою спалаху більше 28 ° С, горючими рідинами, які можуть спровоціроватьвознікновенія надлишкового тиску спалаху
2. Співробітники, які працюють з механізмами, устаткуванням, пристроями, де задіяні легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини і матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря і при поєднанні один з одним;
3. Співробітники, відповідальні за збереження небезпечних матеріалів і засобів; 4. Електрогазозварники та робочі, які працюють з електроустановками у вібухота пожежонебезпечних зонах;
5. Інші співробітники, діяльність яких вимагає специфічних знань з питань пожежної безпеки та навичок для запобігання виникнення пожежі.

  Звертаємо увагу, що наведений перелік осіб, які вимагають спеціального навчання, не є вичерпним. Конкретний перелік співробітників, які в обов'язковому порядку повинні пройти курс спеціального навчання з пожежної безпеки, затверджується Наказом, розпорядженням директора компанії.

Загальна інформація про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки. imgres.jpg

  Якщо у компанії немає можливості проводити спеціальне навчання співробітників, то керівник повинен організувати навчання своїх підлеглих в родинних підприємствах або направити робітників у спеціалізованих учебнометодічніх центрів в сфері охорони праці. Співробітників, які протягом минулого року вже прослухали курс спеціального навчання з пожежної безпеки на попередньому місці роботи на аналогічній посаді і можуть підтвердити рівень своїх знань, дозволяється звільнити від повторного проходження курсу в компанії. У випадках, коли навчання співробітників планується здійснити безпосередньо на підприємстві, директор розробляє і затверджує програму інструктажу і подає її на узгодження в уповноважених органів державного пожежного нагляду.
  Навчальні лекції та семінари з пожежної безпеки рекомендується проводити в групах, розділивши співробітників відповідно до їх спеціальності. При необхідності слід залучити до проведення лекцій експертів або технічних фахівців, що володіють професійними знаннями.

Комісія з перевірки знань після спеціального навчання з пожежної безпеки.

  Після завершення курсу спеціальних інструктажів співробітники повинні пройти атестацію отриманих знань, для чого вони складають заліки з пожежної безпеки перед спеціально створеною на підприємстві комісією (у великих компаніях допускається створення декількох комісій в кожному відокремленому підрозділі). Головою такої комісії виступає директор підприємства або головний інженер, які стверджують перелік проблемних питань, що виносяться на залік. Результати атестації затверджуються рішенням комісії. У разі проходження робітниками навчання в окремих учебнометодічніх центрах або в інших компаніях, вони проходять перевірку знань за місцем навчання.

large_unfire01.ru-ognetushiteli.jpgПосвідчення про проходження спеціального навчання з пожежної безпеки.

 Співробітники, які успішно пройшли перевірку знань наказом комісії видається посвідчення встановленої форми. І навпаки непроходження атестації співробітником є ​​підставою для направлення його на повторне навчання з зобов'язанням перездати залік протягом тридцяти днів. За своїм власним рішенням роботодавець має право звільнити співробітників, які пройшли курс спеціальних лекцій з пожежної безпеки в компанії, від додаткового проходження вступного та первинного інструктажу. Робітники, яких для проходження навчання були спрямовані в інші компанії або в спеціалізовані учебнометодічние центри, від таких інструктажів НЕ звільняються.

Отримати посвідчення з пожежної безпеки►