ДЕКЛАРАЦІЯ З Експертом-100% гарантія !

Центр «ЕКСПЕРТ» пропонує вам послугу з організаціії отримання Декларації відповідності матеріально технічної бази.

Декларація Держпраці відповідності матеріально технічної бази в Україні є обов'язковим офіційним державним документом,

який підтверджує достовірність відповідності вимогам законодавства з охорони праці.

Звертаємо вашу увагу на те, що 10.03.2021 року набрало чинності Постанова КМУ № 77 від 03.02.2021 р., якою змінені переліки робіт і устаткування які необхідні для отримання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Що входить у наші послуги:

  1. Консультації з усіх питань оформлення декларації з охорони праці;

  2. Аудит роботодавця з питань охорони праці;підготовка наказів, інструкцій, положень з охорони праці (Комплекс СУОП)

  3. Страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів.

  4. Підготовка, подача, реєстрація і отримання декларації відповідності охорони праці.

Додатково пропонуємо

  • Навчання персоналу з усіх питань охорони праці (НПАОП, допуски, група з електробезпеки) в нашому центрі;

  • Проведення атестації робочих місць;


Кому необхідно оформити декларацію відповідності матеріально-технічної бази в Україні з охорони праці?

Згідно з постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р., роботодавці, незалежно від форми власності їх підприємства, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зобов'язані оформити декларацію відповідності МТБ вимогам охорони праці.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці обов'язкова до оформлення всіма суб'єктами господарської діяльності - юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю на договірній основі (трудовий договір, контракт). Виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатація машин, механізмів, устаткування без належним чином оформленої і зареєстрованої в органах Держпраці декларації відповідності вимогам охорони праці відповідно до ст. 164 КУАП карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Як оформити декларацію відповідності з охорони праці?

1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази реєструється територіальними управліннями Держпраці.

2. Роботодавець особисто або через уповноваженого представника звертається до територіального управління Держпраці ( Центр надання адміністративних послуг) за місцем реєстрації із заповненим належним чином та підписаним у двої примірниках бланком декларації з охорони праці.

3. Подати декларацію з охорони праці роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 р.д. до моменту початку виконання робіт та / або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

4. Подати декларацію з охорони праці можна в паперовій формі особисто або поштовим відправленням.

5. Термін розгляду та реєстрації декларації відповідності охорони праці становить 5 р.д.

6. Декларація з охорони праці видається безстроково.

7. Декларація відповідності вимогам охорони праці видається на безоплатній основі, тобто за її видачу не стягується держмито.

Як заповнити декларацію відповідності МТБ з охорони праці?

1. Відомості про роботодавця: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, П.І.Б. керівника, контактний номер телефону, електронна пошта

2. Відомості про місце виконання небезпечних робіт і / або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: адреса об'єкта, на якому планується виконувати роботи і / або експлуатувати машини і механізми.

3. Відомості про кількість робітників, задіяних при виконанні небезпечних робіт і / або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.

4. Відомості про наявність у відповідальних співробітників за техніку безпеки спеціального навчання з охорони праці. Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Необхідний перелік документів для реєстрації декларації відповідності з охорони праці.

1. Виписка з ЄДР

2. Документ, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності)

3. Штатний розклад

4. Протоколи навчання та перевірки знань та посвідчення для працівників з охорони праці.

5. Довідка про наявність обладнання та інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки

6. Інформація про проведення аудиту.

7. Договір страхування цивільної відповідальності.

Законодавча база.

Закон України «Про охорону праці»Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

Постанова абінету Міністрів України № 77 від 03 лютого 2021 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Перелік робіт, що виконуються на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази (група Б)

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

5. Водолазні роботи.

6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.

7. Сейсморозвідка.

8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.

12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

14. Гранулювання доменного шлаку.

15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.

19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.

21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.

22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.

24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти

Перелік машин, механізмів, устатковання, що експлуатуються на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази (група Б)

1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі А.

2. Ковальсько-пресове устатковання.

3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.

4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.

6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26).

7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), але менша його граничного значення.

8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).

9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1921).

10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.

11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.