Окремі роботи  з підвищеною небезпекою потребують отримання документів дозвільного характеру (ліцензій, Дозвіл від Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки тощо), отримати які спроможна тільки юридична особа або фізична особа – підприємець.
Наприклад, ліфт входить до Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких необхідно отримувати Дозвіл від  Держпраці  (п.19 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107). Також слід отримувати на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію ліфтів (п.2 додатку 2 Порядку № 1107). Оскільки форма Дозволу (додаток 1 Порядку № 1107) передбачає найменування юридичної особи або фізичної особи - підприємця, то отримати такий дозвіл фізичній особі не в змозі.
Таким чином, особою відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, може бути або працівник (особа, яка перебуває в штаті підприємства) або Підрядник (з юридичним статусом, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, наприклад, фізична особа-підприємець).
Нажаль, європейський аутстафінг (як оренда персоналу) в Україні має тенденцію до реалізації у вигляді цивільно-правового договору, хоча у Європі під аутстафінгом розуміють сумісництво.

Back to Top

Відповідно до п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання. повинен забезпечувати утримання ліфтів у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
З цією метою він повинен:
- «призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;
- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (якщо такий є)».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці» працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)».Таким чином, особою, відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, може бути працівник, а не особа, залучена на умовах цивільно-правового договору. 
Крім того, суб'єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт (п.9.7.16 НПАОП 0.00-1.02-08).
Detailed Question
Відповідно до п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання. повинен забезпечувати утримання ліфтів у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
З цією метою він повинен:
Back to Top

На основі типових навчальних планів та програм для підготовки робітників за відповідними професіями і державних стандартів із конкретних професій роботодавець розробляє та затверджує робочі навчальні плани та програми для перепідготовки робітників на підприємстві. Це зазначено у пункті 2.4 Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці та МОН України від 26.03.2001 № 127/151. Відповідно до пункту 2.1.2 Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці та МОН України від 27.12.2006 № 500/861, керівник підрозділу, який відповідає за професійний розвиток працівників підприємства, затверджує робочу навчальну програму з навчального предмета

Back to Top

Запитання.Чи може бути людина, яка працює ЦПД та має посвідчення з навчання бути  відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів ?

Відповідь.Відповідно до п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання. повинен забезпечувати утримання ліфтів у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
З цією метою він повинен:
- «призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;
- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (якщо такий є)».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці» працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)».Таким чином, особою, відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, може бути працівник, а не особа, залучена на умовах цивільно-правового договору. 
Крім того, суб'єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт (п.9.7.16 НПАОП 0.00-1.02-08).
   
 Запитання. щодо організації  експлуатації ескалаторів, пожежної безпеки, електробезпеки и т.д. Відповідальними за організацію та експлуатацію  мають бути штатні співробітники, чи це стосується тільки ліфтового господарства?
 
Відповідь Окремі роботи  з підвищеною небезпекою потребують отримання документів дозвільного характеру (ліцензій, Дозвіл від Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки тощо), отримати які спроможна тільки юридична особа або фізична особа – підприємець.
Наприклад, ліфт входить до Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких необхідно отримувати Дозвіл від  Держпраці  (п.19 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107). Також слід отримувати на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію ліфтів (п.2 додатку 2 Порядку № 1107). Оскільки форма Дозволу (додаток 1 Порядку № 1107) передбачає найменування юридичної особи або фізичної особи - підприємця, то отримати такий дозвіл фізичній особі не в змозі.
Таким чином, особою відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, може бути або працівник (особа, яка перебуває в штаті підприємства) або Підрядник (з юридичним статусом, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, наприклад, фізична особа-підприємець).
Нажаль, європейський аутстафінг (як оренда персоналу) в Україні має тенденцію до реалізації у вигляді цивільно-правового договору, хоча у Європі під аутстафінгом розуміють сумісництво.
 
Запитання Чи може відповідальний за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів буту одночасно і відповідальним за справний стан? (п.9.7.1 ПУБЕЛ) 
Особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів призначається з інженерно-технічних працівників, в роботі керується посадовою інструкцією, НПАОП 0.00-1.02-08 та іншою нормативно-технічною документацією. Особи, відповідальні за технічних стан ліфтів, - електромеханіки (робітники), які керуються в роботі виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці. Суміщення – не допускається (не може особа, яка виконала роботи, приймати саме у себе виконані роботи).
Дозволяється покладати на одну особу обов'язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів (п.9.7.4 НПАОП 0.00-1.02-08).
        Запитання.Підприємство виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту, налагодження ескалаторів тонельних. Дозвіл теруправління отримано на роботи з тех. обслуговування, ремонту та налагодженняескалаторівк тгнельних так і міжповерхових. Відповідальні особи навяені та призначені наказом. Працівники навчені як  з питань охорони праці так і за професією "слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів".
Підприємство має намір виконувати віще зазначені роботи тільки на міжповерхових ескалаторах, але виникає питання- чи є необхідність будь-якого додаткового навчання обслуговуючого персоналу та відповідальних осіб?
Відповідь.Спеціальне навчання передбачає п.7.10
в) Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів (НПАОП 0.00-1.06-77): «должны быть назначены специально обученные и аттестованные лица для управления эскалаторами, их обслуживания, ремонта, а также постоянного наблюдения за пасажирами». «Машинисты, помощники машинистов, слесари-электрики, слесари по ремонту эскалаторов, операторы должны быть обучены по программам, утвержденным органами профессионально-технического образования или министерством (ведомством), в ведении которого находится эскалатор, и аттестованы комиссией. Участие представителя органа госгортехнадзора (ведомственной инспекции котлонадзора) в работе комиссии при аттестации машинистов и их помощников обязательно. О дне проведения экзамена орган надзора должен быть уведомлен не позднее чем за пять дней (п.7.14 НПАОП 0.00-1.06-77). Існує ДСТУ EN 13015:2013 «Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування».
Запитання.Чи може електромеханік, що має практичний стаж обслуговування ліфтів більше 6 місяців, але не має 3-го розряду - працювати самостійно?
Як здобувають розряди та хто має право на присвоєння розрядів?
Відповідь.Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (далі - Довідник) електромеханік з ліфтів 1-го та 2-го розряду «виконує складні й особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації». Ці вимоги співпадають з вимогами п.9.7.7 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08).
Відповідно до Довідника для електромеханіка з ліфтів 3-го розряду передбачено наступні завдання та обов’язки: «Виконує прості роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює, випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, яке рухається зі швидкістю до 0,71 м/с. Визначає та усуває складні несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7-11 квалітетами (2-4 класами точності). Здійснює встановлення, центрування, вмикання електродвигунів. Обробляє кабелі, проводи та прокладає їх у трубах або джгутах у шахті і машинному приміщенні. Читає середньої складності креслення та електричні схеми ліфтів. Проводить заміну стальних канатів і кріпить їх до підвісних вузлів кабін і противаг. Клепає і паяє деталі механізмів різними припоями».
Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I-II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів (п.9.7.7 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, НПАОП 0.00-1.02-08).
Відповідно до Довідника: кваліфікаційні вимоги електромеханіка з ліфтів 2-го розряду: «Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 1 розряду — не менше 0,5 року»; кваліфікаційні вимоги електромеханіка з ліфтів 3-го розряду: «Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 2 розряду — не менше 1 року».
Таким чином, до одноосібного технічного обслуговування і ремонту ліфтів може допускатися особа з повною загальною середньою освітою та професійно-технічна освітою, яка має практичний стаж роботи, наприклад, 7 місяців, в іншому випадку – особа, яка має стаж не менше 1 року роботи за професією електромеханіка з ліфтів 2 розряду.
Розряди присвоює кваліфікаційна комісія. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 (п.2.4 Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001№ 127/151). 
Кваліфікаційні розряди з набутих професій, спеціальностей та спеціалізацій, що присвоєні особам за результатами кваліфікаційної атестації, є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій (п.18 Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти від України 31.12.1998 № 201/469). Для присвоєння робітнику чергового кваліфікаційного розряду необхідно, щоб він пройшов навчання з підвищення кваліфікації - формальне (у навчальному закладі) або неформальне (на підприємстві).
Запитання.Якщо в штаті цеху відсутній електромеханік, чи можливо розділити обов'язки відповідального за справний стан окремо між електриком (електрик дільниці) та механіком? Безпосередньо роботи з ТОіР буде виконувати підрядна організація, що має відповідний дозвіл і в штаті якої є електромеханік. Відповідальними за організацію робіт з ТОіР призначити головного електрика та головного механіка. І кого краще призначити відповідальним за експлуатацію (якщо відповідальних осіб аж занадто)
Організація даного процесу застигла на стадії навчання відповідальних осіб. Тобто, кого чому навчати?)) в максимально стиснуті строки.
Відповідь.
1. Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство (Приклад посадової інструкції головного енергетика, який є особою, відповідальною за електрогосподарство). Довідник спеціаліста з питань охорони праці, 2014, №3, с.30-43
2. Призначення особи, відповідальної за засоби виробництва, які є об’єктом енергетики (Приклад посадової інструкції головного механіка, який є особою, відповідальною за засоби виробництва, які не є об’єктом енергетики). Довідник спеціаліста з питань охорони праці, 2014, №11, с.56-67 
 
Запитання.1. Як правильно визначити  та призначити на посаду відповідального за ескалатори та ліфти ?
 
Відповідь.Задля організації утримання ліфтів суб'єкт господарювання повинен призначити (п. 9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, НПАОП 0.00-1.02-08): 
• працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації (інженерно-технічного правника); 
• електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан; 
• ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (за наявності).
Дозволяється покладати на одну особу обов'язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів. Суміщення обов’язків особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, та особи, відповідальної за технічних стан ліфтів, не допускається (не може особа, яка виконала роботи, приймати саме у себе виконані роботи). Відповідальні особи повинні мати групу з електробезпеки не нижче (п. 9.7.6 НПАОП 0.00-1.02-08): особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта – IV групу; електромеханік – III групу; ліфтер і оператор – II групу. 
Задля організації безпечної експлуатації ескалатора суб'єкт господарювання повинен призначити (п.7.10, п.7.12 Правил будови и безпечної експлуатації ескалаторів, НПАОП 0.00-1.06-77):
• відповідальну особу з нагляду і особу, відповідальну за утримання ескалатора в справному стані та безпечну його експлуатацію (зі складу атестованих інженерно-технічних працівників);
• осіб для постійного спостереження за користувачами ескалатора, управління ескалаторами, їх обслуговування та ремонту.
Повинен бути визначений перелік осіб, які контролюють безпечну експлуатацію ескалаторів (обслуговуючий персонал). Прибиральниці можуть залучатися до постійного спостереження за користувачами ескалатора, у разі, якщо вони пройшли відповідне навчання.
Структуру служби охорони праці (в тому числі її кількісний склад) визначає роботодавець в залежності від специфіки виробничої діяльності.
 

Відповіді надавав Микола Федоренко.

Запитання.Яка періодичність технічного огляду пасажирських ліфтів та вантажопідіймальних механізмів?

Відповідь. Пристрій і безпечна експлуатація пасажирських ліфтів та вантажопідіймальних механізмів регламентується Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів, затвердженими Держгіртехнаглядом. Згідно з правилами відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію пасажирських ліфтів та вантажопідіймальних механізмів покладається на спеціально виділеного наказом інженерно-технічного працівника ліфтової служби, підприємства, цеху або ділянки, де експлуатується даний механізм. Пасажирські ліфти і вантажопідйомні механізми всіх видів забезпечуються паспортами, в яких зазначають їх характеристики (тип, вантажопідйомність, швидкість руху і т.п.). Реєстрування в органах технічного нагляду підлягають всі ліфти, крім тих, у яких вантажопідйомність до 160 кг.

Підйомні механізми підлягають технічному огляду: частковому – не рідше одного разу на рік і повному – не рідше одного разу на три роки. Технічний огляд включає в себе огляд, статичні і динамічні випробування механізмів. При огляді перевіряється робота механізмів електрообладнання, освітлення, приладів управління і безпеки.

Дозвіл на допуск ліфта в експлуатацію видає інспектор технічного нагляду після огляду. Експлуатація ліфтів забороняється, якщо виявлені технічні неполадки або відхилення від норм і прострочений термін опосвідчення.

Безпека експлуатації пасажирських ліфтів та вантажопідйомних механізмів забезпечується надійністю і міцністю конструктивних елементів, канатів, ланцюгів. Пасажирські ліфти і вантажопідйомні механізми повинні мати надійні гальмівні пристрої, обмежувачі ходу (висоти підйому вантажу), обмежувачі вантажопідйомності і швидкості руху. Електричне обладнання пасажирських ліфтів та захисне заземлення повинні відповідати «Правилам пристроїв електричних установок», затвердженим Держгіртехнаглядом.

Ліфти не рідше 1 разу на рік проходять технічний огляд, при якому відбувається їх огляд, статичні і динамічні випробування. При огляді перевіряється робота механізмів електрообладнання, освітлення, пристроїв управління і безпеки.

Дозвіл на допуск до роботи з ліфтом і введення в експлуатацію видає інспектор технічного контролю після огляду.

Всі пасажирські та вантажні ліфти обов'язково обладнуються уловлювачами, які утримують кабіну від падіння при обриві троса, гальмом підйомної лебідки, противагою, дверними контактами, які не дозволяють пуск кабіни при відкритих дверях; обмежувачами вантажопідйомності і швидкості, кінцевими вимикачами. При обриві троса уловлювач зобов'язаний зупинити кабіну на відстані не більше 0,1 м від точки обриву.

Запитання.ОСББ має власне ліфтове господарство.На кого можна покласти відповідальність за стан і експлуатацію ліфтів.Також цікавить обслуговування ліфтів,чи  може бути воно доручено за договором спеціалізованій організації?

Відповідальність за стан і експлуатацію ліфтів покладається на працівника підприємства. Обслуговування ліфтів може бути доручено за договором спеціалізованій організації.

Особистість, відповідальна за справність і безпечну експлуатацію ліфтів, обов'язково дотримується своєчасного проведення технічного опосвідчення, огляду, і не допускає до роботи ліфти з простроченим терміном огляду, профілактичних оглядів і ремонтів.

Перед початком проведення технічного обслуговування ліфта електромеханік зобов'язаний:

а) попередити ліфтера, ліфтера–обхідника, диспетчера диспетчерського пульта, диспетчера ОДС про зупинку ліфта,зробити запис в журналі і, отримавши ключі від машинного приміщення, розписатися в журналі видачі ключів;

б) на всіх дверях шахти ліфта з дверцятами, через які проводиться посадка пасажирів або завантаження вантажів, вивісити плакати «Ліфт зупинений на технічний огляд». У ліфтів з автоматичним приводом дверей плакати на дверях шахті не вивішують, але відключають електропривод дверей;

в) переконатися, що при відсутності кабіни на поверхах двері шахти ліфта не відкриваються;

г) перевірити справність огорожі шахти і, при необхідності, усунути несправність.Перед початком проведення робіт з технічного обслуговування ліфта в машинному, блочному приміщеннях ліфта, в шахті і в приямку електромеханік зобов'язаний: - відключити вступної рубильник; - перевірити відсутність напруги на всіх запобіжних ланцюгах ліфта;

в) переконатися у відсутності людей в кабіні і в закритому положенні дверей шахти, перевести ліфт на режим управління з машинного приміщення і відключити викличні апарати. Далі, включити вступної рубильник і, за наявності магнітної відводки, переконатися, що двері поверху, на якому знаходиться кабіна, закрита; г) перемістити за допомогою апаратів ланцюга управління кабіну в положення між поверхами, щоб запобігти вхід в кабіну пасажирів.

Кожен ліфт, крім діспетчерізованого, повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог його виробничої інструкції. Діспетчерізовані ліфти підлягають огляду з періодичністю, визначеною організаціями, які його проводять.

Управління пасажирськими, вантажними і лікарняними ліфтами з внутрішнім керуванням повинно бути доручено ліфтерам.

Робота ліфта не допускається якщо: відсутній паспорт або відомості про реєстрацію; не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта; Закінчився зазначений в паспорті термін роботи ліфта; не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію та за справний стан ліфтів; відсутня атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери); не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці; технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів; відсутня атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери); не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці; знос канатів перевищує встановлені норми; є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта; несправні прилади та пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, що впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

Back to Top