Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

З метою поліпшення рівня загальних пожежно-технічних знань співробітників і напрацювання їх навичок дій у випадках раптового спалаху пожежі на підприємстві, роботодавець зобов'язаний організувати в компанії курс інструктажів в сфері пожежної безпеки. Залежно від особливостей виробничої діяльності компанії, співробітники певних спеціальностей потребують поглибленого (Спеціального) навчання з питань пожежної безпеки.

Корисні контакти

Контактна інформація працівників апарату Держпраці. Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14 E-mail: dsp@dsp.gov.ua Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком: Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00 . Обід: 13.00-13.45 . П’ятниця: 9.00 – 16.45. Обід 13.00 – 13.45 .

Нові вимоги до роботи за комп'ютером наближені до євростандартів

З 18 травня діють нові вимоги до роботи за комп'ютером. Проект розроблявся з метою імплементації положень Директиви 90/270 / ЄЕС про мінімальні вимоги безпеки і здоров'я при роботі з екранними пристроями. Встановлено мінімальні вимоги до безпеки здоров'я працівників при роботі з екранними пристроями.

Орендар – власник хто відповідає за безпеку?

Якщо в приміщенні співпрацюють фізичні особи — підприємці (ФОП) на підставі договору суборенди, чи має основний орендар (ФОП — власник) проводити інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки та вести журнали їх реєстрації? Чи він відповідальний тільки за своїх найманих працівників?

Комплекс заходів з пожежної безпеки на підприємстві

Пожежна безпека - це комплекс заходів, при якому з максимальною ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, його вплив на людей, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Знати і розуміти, які заходи пожежної профілактики існують і, що необхідно робити при пожежі - завдання кожного співробітника компанії.

Робота на вулиці в морозну погоду.Охорона праці

Хоч як дивно, утім, саме погодні умови визначають порядок виконання того чи того виду роботи. А відтак роботодавець має вибудувати процес так, щоб він відповідав будівельним нормам і правилам, нормативно-правовим актам з охорони праці, проектно-технологічній документації, зокрема проектам виконання робіт, технологічним картам, інструкціям з експлуатації конкретних механізмів, машин, устаткування та інструкціям з охорони праці.

Як призначають відповідальних за електрогосподарство на підприємстві

Як призначають відповідальних за електрогосподарство на підприємстві? Для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом "Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство" має призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, й особу, яка замiщатиме її в разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: