Вам  необхідно пройти  Навчання з пожежно-технічного мінімуму? 

 Отримати посвідчення з пожежної безпеки?  

Виникла необхідність проведення інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки ?  

Пропонуємо Вам оптимальну форму Дистанційного навчання , яка дозволить вам отримати необхідні знання без відриву від вашої основної діяльності у будь який зручний для вас час. 

Оформіть заявку на навчання в НКЦ«Експерт» або зв'яжіться з нашими фахівцями за телефонами вказаними в Контакти. Навчання проходять з кваліфікованими  викладачами з великім досвідом. Для зручності Замовників, навчання може бути організовано з виїздом на терріторію замовника або Дистанційно. По закінченні видається кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка що діють 1-3 роки.  

Посвідчення з пожежно-технічного мінімуму

 

Нормативне регулювання в галузі пожежної безпеки.

   Навчання з пожежно-технічного мінімуму  проводиться відповідно до Типового положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України.

  Знайомство з правилами пожежної безпеки -це один з найважливіших елементів загальної культури безпеки. Перевірка знань пожежно-технічного мінімуму полягає в контролі правильності кроків при виникненні загоряння.Ознайомлення співробітників і керівників різних установ з Пожежною безпекою  проводиться для того, щоб підвищити рівень протипожежної культури, для  стабілізації стану  в області Пожежної безпеки  як на виробництві, так і в побуті.

Однією  з обов'язкових вимог для  підприємств  і організацій  є проходження курсу з пожежної безпеки всіми керівниками установ і організацій , індивідуальними підприємціями  та рядовими співробітниками. Відповідальність за організацію і проведення протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника установи.

Кому потрібно проходити курси з пожежно-технічного мінімуму?

Навчання пожежно-технічного мінімуму проводиться для наступних осіб:

 • Керівників установ і організацій та індивідуальних підприємців;

 • Фахівців, які несуть відповідальність за виконання вогневих робіт;

 • Працівників, в чиї обов'язки входить переміщення легкозаймистих матеріалів;

 • Операторів машин і станцій, які працюють на зрідженому, газоподібному або паливі змішаного типу;

 • Еелектрогазозварників і  електриків;

 • Викладачів основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ);

 • Персоналу, що працює в місцях масового перебування людей (охоронці, службовці кінотеатрів, освітніх установ і т.д.).

 • Інженерно-технічних та медичних працівників.

 • Робітників і службовців,

 • Медичних працівників  лабораторій, відділів, цехів, дільниць, установок з підвищеною пожежною небезпекою.

План проведення  навчаня з Пожежно-технічний мінімуму.

Відповідальний Керівник підприємства або при наявності, інженер з пожежної безпеки ,інженер з охорони праці , в першу чергу, повинен визначити терміни навчання нормам пожежної безпеки, обравши формат Курсу навчання з пожежної безпеки - очне, дистанційне або з мінімальним відривом від роботи. Далі НАКАЗОМ  визначаеться ДАТА проведення Навчання з пожежно-технічного мінімуму.Досвідчені фахівці проведуть заняття, згідно з основними положеннями нормативно-правової бази (очно або дистанційно). Метою проходження курсу навчання з Пожежно-технічний мінімуму є  знайомство з загальними технічними знаннями  робітників і службовців, які працюють в приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, ознайомити їх з правилами та інструкціями пожежної безпеки, а також більш детально навчити працюючих методам використання наявних засобів пожежегасіння

Будь яке  підприємство,а  виробництво в обов'язковому порядку повинно бути укомплектовано всім необхідним інвентарем для гасіння загорянь.

Заняття по програмі Пожежно-технічного мінімуму необхідно проводити безпосередньо на робочому місці. Керівник підприємства або при наявності-інженер з пожежної безпеки (інженер з охорони праці) ,які  пройшли  навчання з пожежно-технічного мінімуму в спеціалізованих підприємствах   і мають  посвідчення  з Пожежно-технічний мінімуму проводять Вступний протипожежний інструктаж. Вступний протипожежний інструктаж  повинен проводитися в спеціально виділеному приміщенні, забезпеченому наочною агітацією, інструкціями, правилами пожежної безпеки, зразками наявних в установі засобів пожежогасіння, протипожежної автоматики та зв'язку. Робітники,інженери,службовці,медичні ,технічні працівники та інші особи при оформленні на роботу зобов'язані пройти вступний інструктаж про заходи пожежної безпеки, а потім безпосередньо на робочому місці - Первинний інструктаж.

Допуск до роботи новоприйнятих службовців і робітників без проходження первинного протипожежного інструктажу забороняється.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться особою, відповідальною за пожежну безпеку приміщення. Цей інструктаж обов'язково повинен проводитися при переміщенні робочих і службовців. Інструктіруемие повинні ознайомитися:

-з діючими в установі (підприємстві) правилами пожежної безпеки та інструкціями;

-з найбільш пожежонебезпечними ділянками, в яких забороняється курити, застосовувати  відкритий вогонь і інші запобіжні заходи;

-з можливими причинами виникнення пожеж і профілактикою їх попередження.

Але найважливішим е  суворе дотримання всіма працівниками встановлених правил і норм поведінки при пожежі.

 

Посвідчення з пожежно-технічного мінімуму.

Посвідчення з пожежно-технічного мінімуму можна отримати, пройшовши навчання  в НКЦ "Експерт".

За результатами атестації видаються посвідчення пожежного мінімуму  встановленого зразка, який включає в себе наступні дані:

 • Назва підприємства;
 • ПІБ та посада, місце роботи;
 • данні протоколу про проходження курсів (дата і номер);
 • підпис голови комісії;

 

 

Завантажити заявку на навчання