Хто забезпечує техногенну безпеку на підприємстві

Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складником виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання покладають на його керівника. А забезпечення техногенної безпеки під час проєктування, будівництва об’єктів, будівель і споруд — на орган архітектури, замовників, забудовників, проєктні та будівельні організації.

Які вимоги до організації техногенної безпеки на підприємстві

Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки мають відповідати нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також національним стандартам. Загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях і на небезпечних територіях регламентують Правила техногенної безпеки, затверджені наказом МВС від 05.11.2018 № 879 (далі — Правила техногенної безпеки).

Забезпечення техногенної безпеки на об’єктах здійснюється на випадок:

 • наявності будівель і споруд із порушенням умов експлуатації;

 • наявності об’єктів із критичним станом виробничих фондів і порушенням умов експлуатації; можливості впливу зовнішніх чинників — природних, терористичних, соціальних тощо —на діяльність і безпеку об’єкта;

 • виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок порушення умов експлуатації на небезпечних об’єктах, ядерних установках.

Щоб забезпечити техногенну безпеку, суб’єкти господарювання:

 • виконують вимоги КЦЗ,

 • Правил техногенної безпеки,

 • норм і стандартів щодо забезпечення техногенної безпеки, а також приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

 • розробляють організаційно-розпорядчі документи щодо забезпечення техногенної безпеки та постійно контролюють, чи їх дотримують;

 • забезпечують працівників засобами колективного й засобами індивідуального захисту; навчають працівників діям у надзвичайних ситуаціях;

 • організовують розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва, реконструкції,

 • технічного переоснащення на об’єктах, що входять до Переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 09.01.2014 № 6;

 • проводять навчання працівників порядку укриття в захисних спорудах цивільного захисту та навчання персоналу з обслуговування захисних споруд цивільного захисту їх утриманню відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС від 09.07.2018 № 579;

 • проводять об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту з урахуванням вимог техногенної безпеки.

Навчання з Техногенної безпеки на підприємстві.

Як проводити навчання працівників з техногенної безпеки Навчання з питань техногенної безпеки, навчання діям і способам захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру організовують, щоб підготувати населення, сили цивільного захисту й органи управління до дій в умовах надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444. За результатами навчань працівники підприємства повинні знати: вимоги щодо власної безпеки та безпеки підприємства, встановлені на території підприємства, і виконувати їх; основні номери телефонів оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань і негайно повідомляти їх про можливу небезпеку, якщо виявили порушення; правила поведінки у разі аварійних ситуацій та аварій і не вчиняти дій, які можуть призвести до виникнення або поширення аварії чи надзвичайної ситуації; основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин і наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок домедичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного захисту та захисними спорудами. Працівників допускають до роботи тільки після того, як вони пройдуть навчання, інструктажі та перевірку знань із питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки. Як діяти у надзвичайній ситуації техногенного характеру У разі надзвичайної ситуації техногенного характеру відповідальні особи підприємства повинні: за загрози життю якнайшвидше залишити можливу зону надзвичайної ситуації з використанням за необхідності засобів індивідуального захисту; оповістити працівників за допомогою технічних засобів оповіщення, передбачених на об’єкті; за загрози життю працівників негайно організувати їх рятування за допомогою наявних сил і засобів; вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, яких не залучають до локалізації аварії; вжити заходів, щоб припинити роботу в цехах, на дільницях, інших місцях виникнення аварії (надзвичайної ситуації) з урахуванням технологічних особливостей виробництв, крім робіт, пов’язаних із заходами з ліквідації аварії; організувати зустріч аварійно-рятувальних служб, що прибувають для локалізації або ліквідації аварії, надати їм допомогу у виборі найбезпечнішого шляху для під’їзду до джерела небезпеки або інших необхідних місць, поінформувати про основні небезпеки об’єкта, конструктивні особливості будівель і обладнання; за необхідності ознайомити керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру з планом локалізації і ліквідації аварій на об’єкті підвищеної небезпеки та забезпечити виконання цього плану. Щоб організувати техногенну безпеку, на підприємстві розробіть, затвердіть і впровадьте основні організаційно-розпорядчі документи відповідно до орієнтовного переліку документів із техногенної безпеки.

 

Завантажити заявку на навчання