Нормативные документы по охране труда

Примірний перелік документів з охорони праці які повинні бути розроблені на підприємстві.
Правила техніки безпеки на підприємстві.

 •          Правила внутрішнього трудового розпорядку
 •          Програма (перелік питань, інструкція) проведення вступного інструктажу
 •          Інструкції з охорони праці за професіями
 •          Посадові інструкції
 •          Інструкції з охорони праці за видами робіт
 •          Типові інструкції з охорони праці
 •          Інструкції з охорони праці для працівників торгівлі
 •          Інструкції з охорони праці для закладів освіти.
 •          Інструкції з охорони праці для закладів охорони здоров'я
 •          Інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві
 •          Інструкція з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу (І група допуску)
 •          Перелік робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві
 •          Положення про службу охорони праці підприємства (п. 1.2. Типового положення про службу охорони праці)
 •          Плани роботи служби охорони праці підприємства та графіки проведення обстежень (п. 5.1. Типового положення про службу охорони праці)
 •          Приписи, видані службою охороною праці підприємства (додаток до Типового положення про службу охорони праці - Форма 1-ОП)
 •          Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників
 •          Протоколи перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
 •          Плани-графіки і програми проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці
 •          Накази:
 •          Наказ про розподіл обов'язків з охорони праці
 •          Наказ про затвердження Положення про службу охорони праці підприємства
 •          Про затвердження положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 •          Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці
 •          Наказ про організацію технічного нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин
 •          Наказ про створення комісії з перевірки знань працівників підприємства з електробезпеки
 •          Наказ про створення комісії для спостереження за станом і експлуатацією будівель і споруд
 •          Наказ про створення постійно-діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці
 •          Наказ про проведення навчання і перевірки знань з безпеки праці працівників підприємства
 •          Наказ про закріплення обладнання, верстатів та інструментів за працівниками підприємства
 •          Наказ про проходження медоглядів
 •          Наказ про призначення відповідальних осіб на підприємстві:
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за пожежобезпечність підприємства
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за засоби пожежогасіння на підприємстві
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію посудин під тиском
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію компресора
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію кранів
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію газового господарства
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за виконання робіт з підвищеною небезпекою
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за технічно справний стан обладнання
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за безпечний стан несучих і огороджувальних конструкцій
 •          Наказ про призначення відповідальної особи за надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

Журнали:

 •          Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Додаток 5 до п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і    перевірки знань з питань охорони праці)
 •          Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 6 до п. 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці)
 •          Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (Додаток 6 до пункту 5.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці)
 •          Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (Додаток 7 до пункту 5.3 Положення про розробку інструкцій з охорони праці)
 •          Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (Додаток 6 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  професійних захворювань і аварій на виробництві)
 •          Журнал реєстрації аварій (Додаток 18 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 •          Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) (Додаток 16. до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 •          Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (Додаток 2 до типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом № 368 МНС України від 29.09.2003р.)
 •          Журнал протоколів перевірки знань (Додаток 3 до п. 2.1.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів)

     Примірний перелік основних документів, журналів та інструкцій, які повинні вестися на підприємстві може змінюватися (зменшуватися, розширюватися) залежно від сфери діяльності підприємства, його організаційної структури та кількості працівників.